Waarde voor de wijk

Een groen schoolplein dat sport, spel en natuur combineert dat heeft natuurlijk extra meerwaarde voor de wijk. En al helemaal als het schoolplein buiten schooltijden gebruikt kan worden door omwonenden. Scholen die vanuit de regeling van de Gemeente Rotterdam worden ondersteund bij de realisatie van hun groene schoolplein worden uitgedaagd een programmering te ontwikkelen die ook waarde heeft voor de wijk.  De Speeldernis kan hiervoor diverse programma onderdelen verzorgen. En aangezien wij de co-creatie met kinderen en omwonenden begeleiden weten wij tijdens de ontwikkeling van het plein wat de wensen van de wijk zijn. Zo werken we samen met de kinderen, betrokken volwassenen en de wijk toe naar een breed toepasbaar ontwerp. Zo draagt het gerealiseerd plein bij aan de wijk en blijft het kind blijft altijd centraal staan bij het uiteindelijk resultaat.

Neem voor meer informatie contact op met Carolien Ruigrok.

Vlinder illustratie

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden