Speeldernis Schoolplein aanpak

Tijdens het ontwikkelen van een Groen-blauw schoolplein is niet alleen de visie van de directie leidend; op een breed gedragen schoolplein staat het kind centraal en zijn de wensen van de diverse belanghebbenden geïnventariseerd en afgewogen. Zoek je een klankbord en expert om het Groen-blauwe schoolplein team te versterken, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Vooral een gedegen inventarisatie van mogelijkheden die een natuurlijke speelomgeving kan bieden kun je goed bij en met ons doen!

Daarom spelen we graag een rol in deze belangrijke eerste fase waarin iedereen zijn/ haar wensen kan kan ontwikkelen door inspiratie op te doen. Tijdens de Speeldernis Inspiratiesessies is er alle ruimte om je te verdiepen in onze natuurlijke speel- en leeromgeving.

Wij bieden diverse sessies aan waarbij leerkrachten, kinderen en/ of ouders meegenomen kunnen worden in de mogelijkheden die er zijn bij de totstandkoming en het gebruik van een Groen -blauw schoolplein.
Onze Speeldernis is het ultieme Groen-blauwe schoolplein: dus kinderen worden van harte uitgenodigd om hier te komen spelen op de diverse inspirerende plekken die De Speeldernis heeft. Daarnaast kunnen zij maar ook de leerkrachten en/ of ouders extra activiteiten beleven die nog meer kunnen inspireren t.b.v. educatieve- en buurtactiviteiten. Dit proces zal uiteindelijk leiden tot de keuze voor een ontwerper die kan schetsen hoe ideeën er visueel uit komen te zien.

Steeds meer scholen zien het belang van een groene speel en leeromgeving maar hoe begin je en waar moet je op letten? Naast de ontwikkeling van onze Speeldernis, het ultieme groene schoolplein, hebben wij ruim 10 jaar ervaring bij de realisatie van groene schoolpleinen. Heb je interesse in een of meerdere van de door ons ontwikkelde bouwstenen voor een succesvol proces van visie ontwikkeling, ontwerp met de wijk en met kinderen, inspiratie sessies, beheer, onderhoud en realisatie? Wij delen deze graag!

Ook hebben we samen met de Gemeente Rotterdam een programma opgezet waarbij wij onze kennis, ervaring en netwerk inzetten om scholen te ondersteunen bij de realisatie van hun eigen groene schoolplein. Van 2019 – 2023 gaan wij ieder jaar 5 a 6 scholen van idee tot oplevering begeleiden. De vernieuwde schoolpleinen dragen niet alleen bij aan het leerplezier en de ontwikkeling van de kinderen. Er ontstaan groenere meer leefbare wijken die klimaat adaptief zijn en waarde toevoegen aan de wijk en omwonenden met elkaar verbindt.  Om die redenen ondersteunt de Gemeente Rotterdam de realisatie van groene blauwe schoolpleinen in de vorm van realisatie budget.

Het overzicht van onze concept aanpak vind je hier.

Je bent ook altijd welkom voor een rondleiding bij de Speeldernis.

Als er al een groen schoolplein is dan beidt de Speeldernis de mogelijkheid om te ondersteunen bij het opzetten van  activiteitenprogramma’s en inspiratie voor educatie. Indien gewenst kan de Speeldernis een compleet activiteitenprogramma bieden.

Nog meer: De Speeldernis biedt trainingen aan voor bijvoorbeeld leerkrachten, welzijnswerkers en buurtbewoners. Ook kunnen wij docenten en trainers opleiden via Natuursprong. Doel van de inzet van een training Natuursprong is dat de school en haar omgeving activiteiten voor de buurt aan kan bieden in een groene omgeving. We werken toe naar het punt waar betrokken zelfstandig activiteiten kunnen ontplooien op de pleinen.

Voor de ontwikkeling van educatie passend bij het gebruik van de vernieuwde schoolomgeving kan een school ook gebruik maken van het pakket Natuur en Milieu Educatie (NME).

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden