Ons speelpark is een geweldige plek voor schoolreisjes. Op schooldagen kunnen de kinderen lekker vrij spelen en picknicken. De Speeldernis daagt kinderen uit om zélf te onderzoeken en zélf te doen in een betekenisvolle, inspirerende omgeving. Spelen in en met de natuur integreert de motorische, zintuigelijke, sociale en cognitieve intelligentie van kinderen. Deze ervaring willen wij aan zoveel mogelijk kinderen bieden, met name stadskinderen die in hun dagelijks leven nauwelijks in aanraking komen met de natuur. Met uw donatie bieden wij basisscholen een gratis schoolreis aan.

Vlinder illustratie

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden