De Speeldernis bestaat in 2024 al 22 jaar! Als oudste natuurspeeltuin van Nederland zijn wij nog steeds toonaangevend en voor velen een van de leukste speelparken van het land. Wij hebben heel veel ervaring opgedaan rond de aanleg, het beheer en het gebruik van natuurlijke leer- en speelomgevingen.

Meer speel- en leernatuur in de stad, dat is het gedeeld doel. Wil jij als school, docent of betrokken ouder een groen schoolplein? Wij delen wij graag onze kennis, ervaring en netwerk en weten ook de weg richting fondsen. Eigenlijk ondersteunen wij in de breedte iedereen die meer speel en leernatuur wil toevoegen.

Vanuit het gedeeld doel delen wij onze kennis en ervaring op meerdere manieren. Een groot deel van deze kennis is verwerkt in de publicatie Speelnatuur in de Stad die als gids kan dienen voor iedereen die ook zo’n plek wil creëren. Daarnaast verzorgen wij ook rondleidingen, lezingen en workshops in De Speeldernis voor beleidsmakers, bestuurders en professionals uit het onderwijs of de zorg. Graag wisselen we met u best practices uit en helpen we u op weg met uw plannen en ideeën.

Bij een rondleiding gaan we in op:
– doel en idee van De Speeldernis
– het verhaal van haar ontstaan
– het ontwerp, de elementen, de beplanting
– omgaan met veiligheid op een natuurspeeltuin
– organisatie en activiteiten (educatie en naschools) van de speeltuin
– de ervaringen met de tuin, knelpunten en succesfactoren

De rondleidingen inclusief presentatie worden verzorgd door directeur Carolien Ruigrok of een collega. Een standaard
rondleiding duurt één à anderhalf uur. De kosten zijn € 135,-.

Bij afname van een rondleiding ontvangt u desgewenst een hard copy uitgave van ons boek Speelnatuur in de Stad.

Lezingen op locatie
Mocht u liever een lezing op locatie willen, dan kunt u altijd even navragen of dit mogelijk is. Geef dan duidelijk aan wanneer u dit graag gewenst had en wat u graag als inhoud van de lezing ziet.

Meer informatie: Stuur een mail naar info@speeldernis.nl

Vlinder illustratie

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden