De Speeldernis is een unieke plek in de stad. Deze willen wij versterken met een opleidingstraject voor jongeren: het Jongerenprogramma. De Speeldernis weet jongeren aan zich te binden, die het natuurlijk spelen met de paplepel is ingegeven. Zij doen er in een veilige omgeving werkervaring op en ontwikkelen zo ook hun rol in de maatschappij. De een heeft hier meer begeleiding nodig dan de ander, en daarvoor is bij de Speeldernis alle ruimte. Met extra financiering kunnen wij meer jongeren die extra begeleiding bieden.

Het Jongerenprogramma wil bereiken dat jongeren de spelregels leren kennen om in hun volwassen leven zélf hun ontwikkeling vorm te geven. Dat doen we door spelenderwijs een natuurlijke en ervaringsrijke weg in die persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. Centraal staat het spelen met aanvaardbare risico’s om te kunnen groeien en ontplooien. Fouten maken mag, mits je eerlijk bent en laat zien dat je je verantwoordelijkheid hebt genomen. Zo leren jonge mensen in een veilige omgeving zelfstandig worden.

Vlinder illustratie

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden