Natuur- en Milieu educatie

Children are natural learners – they suck information out of their environment through curiosity and play.
(J. Dirksen)

Voor kinderen is leren even natuurlijk als ademen. Door nieuwsgierigheid en spel zuigen zij informatie over de wereld in zich op. Spelen is leren. Spelen is voor kinderen dé manier om de wereld te ontdekken en te leren hanteren. Om hun eigen vaardigheden te vergroten en de eigen grenzen te verleggen. Uit onderzoek blijkt dat als een kind wordt geprikkeld om moeilijke taken in de natuur uit te voeren, zijn lichaam en geest optimaal samenwerken.
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen hun hoofd, hart, handen en al hun zintuigen nodig hebben om zich nieuwe informatie écht eigen te maken. Wat geleerd wordt moet direct deel uitmaken van de belevingswereld van het kind. Dat is het uitgangspunt van al onze educatieve programma’s, die we kunnen aanbieden op speciaal aangepast stukje groen op uw schoolplein, in de directe omgeving van uw school, of in De Speeldernis zelf.

Ons aanbod
Duurzaamheid en natuurbeleving zijn de twee thema’s waar ons educatieve programma om draait. Wij bieden deze thema’s om het jaar aan, zodat leerlingen van combinatieklassen niet twee keer dezelfde lessen krijgen. Zo kan bijvoorbeeld het schooljaar 2019/20120 in het teken van duurzaamheid en het schooljaar 2020/2021 in het teken van natuurbeleving staan.
Scholen kunnen deze lessen naar keuze nabij school, of in De Speeldernis ontvangen. Kiest u voor ons programma De Speeldernis op School, dan komen wij naar u toe. Kiest u voor Vier Seizoenen Speeldernis, dan kunnen uw leerlingen vier keer per jaar bij ons terecht voor een educatieve ochtend of middag. Let op: er zijn nog meer verschillen tussen de twee programma’s, lees daarom verder.

Speeldernis op School
Vooral gericht op de natuur op het schoolplein en in de onmiddellijke omgeving van de school.
-Een introductieles op De Speeldernis
-Vier blokken van vijf lessen, in totaal dus 20 lessen. Per blok:
drie lessen van 1 uur, verzorgd door educatief medewerker van De Speeldernis.
-Twee lessen verzorgd door leerkracht m.b.v. instructie en lesbrieven geleverd door De Speeldernis.

Vier Seizoenen Speeldernis
Vooral gericht op de beleving van de seizoenen en seizoens- wisselingen, of de elementen water, vuur, aarde en lucht.
-Een introductieles op De Speeldernis.
-Leerlingen komen vier keer per schooljaar in De Speeldernis.
-Activiteit van drie uur onder begeleiding van een educatief medewerker van De Speeldernis met enige assistentie van groepsleerkracht.
-Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerkracht ter voorbereiding een lesbrief met instructiemateriaal toegezonden.

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden