Hoe wij helpen

Meer speel en leernatuur in de stad, dat is het gedeeld doel. Wil jij als school, docent of betrokken ouder een groen schoolplein? Wij delen wij graag onze kennis, ervaring en netwerk en weten ook de weg richting fondsen.

Spelen en leren in een groene omgeving is leuk, leerzaam en gezond. Dat zien wij dagelijks.
De Speeldernis draagt inmiddels al meer dan 18 jaar bij aan de ontwikkeling van opgroeiende kinderen in de stad. Juist omdat we begonnen zijn als Natuurspeeltuin weten wij als geen ander waar je op met letten vanuit het oogpunt van speelplezier en educatie. Vanaf het begin van ons bestaan hebben we het kind centraal gesteld, ook bij het ontwerp van de tuin. Als pionier hebben we vanuit de praktijk geleerd waar je op moet letten binnen de wet en regelgeving. De ervaring leert dat beheer en onderhoud het beste direct meegenomen worden in de ontwerpfase. Wij weten als geen ander hoe je het maximale kunt halen uit een co-creatie proces met kinderen en de buurt, waar je op moet letten bij de keuze voor een ontwerper en welke partners ingezet kunnen worden voor inspiratie en educatie. Het begint bij de visie van een school, die kunnen wij helpen scherpstellen vanuit onze kennis in de praktijk.

We hebben kennis en ervaring opgebouwd over het complete proces en deze ervaring delen wij graag. Neem voor meer informatie contact op met Carolien Ruigrok.

Vlinder illustratie

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden