Financiering

Vanuit het belang van speelnatuur voor kinderen zet de Speeldernis zich in om fondsen en partners te binden die hieraan kunnen bijdragen. Zo ondersteunen wij scholen bij het vinden van mogelijke financiering voor de realisatie van hun groene schoolplein. Ook zoeken wij naar financieringsmogelijkheden waarmee de borging en continuïteit van (wijk)activiteiten versterkt worden. Het voornaamste doel is dat de werkwijze zo wordt ingebed in de cultuur van de school alsook in het beleid, waardoor de school tijd en geld vrij kan maken om de kansen van haar nieuwe schoolplein maximaal te benutten.

Neem voor meer informatie contact op met Carolien Ruigrok

Vlinder illustratie

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden