Jaarstukken

U kunt bijdragen aan onze maatschappelijke ambitie

Het is onze ambitie om met onze filosofie en methodieken een onmisbaar baken te zijn voor anderen. In 2020 bestaat de Speeldernis 18 jaar, we zijn volwassen.  Vanuit een sterke basis, wil de Speeldernis de komende jaren zijn (tot op heden tamelijk impliciete en bescheiden) voorbeeldrol op de volgende drie terreinen tastbaar maken voor de samenleving.

1. Speeldernis Park.

Uitbreiden, attractiever en toegankelijker maken van de bestaande natuurspeeltuin als een Rotterdamse attractie voor gezinnen die het duidelijk met minder moeten doen.

2. Speeldernis Schoolpleinen.

Met anderen samen meer speelnatuur in de stad brengen. Samen met de Gemeente Rotterdam en de steun van bedrijven en organisaties, willen we in Rotterdam meer speelnatuur creëren rondom basisscholen. En hierbij actief de kennis van De Speeldernis toegankelijk maken voor anderen.

3. Delen van kennis, ervaring en netwerk.

De samenleving nog meer betrekken bij de educatie, de diverse activiteiten en evenementen van de Speeldernis.

 

Jaarverslag 2023

Jaarbericht 2023 Speeldernis

Beleidslijnen 2024

Statuten Speeldernis 2019

Natuurspeeltuin De Speeldernis staat als vereniging ingeschreven bij de KvK, nummer: 40344187. RSIN: 8165.47.087. De Speeldernis heeft geen winstoogmerk en investeert in kinderen de in de stad. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Meer informatie over de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI.

Meer informatie over de belasting voordelen.

Vlinder illustratie

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden