ANBI

De Speeldernis is erkend als goed doel en aangemerkt als een vereniging met ANBI status. Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Voor de Speeldernis is dit belang het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor organisaties of personen die een schenking doen zeker weten er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden.  Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt de schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI vereniging.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

 

U kunt bijdragen aan onze maatschappelijke ambitie

Het is onze ambitie om met onze filosofie en methodieken een onmisbaar baken te zijn voor anderen. In 2020 bestaat de Speeldernis 18 jaar, we zijn volwassen.  Vanuit een sterke basis, wil de Speeldernis de komende jaren zijn (tot op heden tamelijk impliciete en bescheiden) voorbeeldrol op de volgende drie terreinen tastbaar maken voor de samenleving.

1. Speeldernis Park.

Uitbreiden, attractiever en toegankelijker maken van de bestaande natuurspeeltuin als een Rotterdamse attractie voor gezinnen die het duidelijk met minder moeten doen.

2. Speeldernis Schoolpleinen.

Met anderen samen meer speelnatuur in de stad brengen. Samen met de Gemeente Rotterdam en de steun van bedrijven en organisaties, willen we in Rotterdam meer speelnatuur creëren rondom basisscholen. En hierbij actief de kennis van De Speeldernis toegankelijk maken voor anderen.

3. Delen van kennis, ervaring en netwerk.

De samenleving nog meer betrekken bij de educatie, de diverse activiteiten en evenementen van de Speeldernis.

 

Jaarverslag 2022

Jaarbericht 2022 Speeldernis

Beleidslijnen 2024

Statuten Speeldernis 2019

Natuurspeeltuin De Speeldernis staat als vereniging ingeschreven bij de KvK, nummer: 40344187. RSIN: 8165.47.087. De Speeldernis heeft geen winstoogmerk en investeert in kinderen de in de stad. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Meer informatie over de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI.

Meer informatie over de belasting voordelen.

Vlinder illustratie

Over de Speeldernis.

Lees hier meer over onze missie en werkzaamheden